Lasertherapie

In onze kliniek gebruiken wij de LiteCure Companion CTC laser  van 12 Watt.  Deze maakt gebruik van specifieke golflengten van het licht (bijna infrarood) om de weefselcellen te activeren. Daardoor versnelt genezing en vermindert pijn. Lasertherapie heeft geen ongewenste bijwerkingen, kan bij het wakkere dier worden toegepast en is niet kostbaar.

Deze therapie kan bij zeer veel ziekten en problemen succesvol worden ingezet. Denk aan chronische ziekten als artrose, maar ook bij wonden, fracturen en oedemen kan het herstel enorm gestimuleerd en versneld worden.
Door de vooruitgang in de techniek is nu praktisch bruikbare apparatuur ontwikkeld die veilig bij dieren toepasbaar is. In landen als Engeland, Duitsland en de Verenigde staten is in de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan. 

  

Hoe werkt lasertherapie

Als het laserlicht met een bepaalde energie en golflengte in de weefsels terecht komt, ontstaat er een proces dat “biostimulatie” heet. In de cellen van het lichaam zitten zogenaamde “chromoforen”, kleine moleculen die de fotonen (laser-lichtdeeltjes) absorberen en omzetten in de productie van locale energie op celniveau. In gezond weefsel is deze extra energie niet zo zinvol, maar in beschadigd weefsel wordt het gebruikt voor het normaliseren van de celfunctie, remmen van schadelijke ontstekingsreacties, stimuleren van het genezingsproces en verminderen van de pijn. Dit alles zonder het toedienen van medicatie. Laserlicht stimuleert de patiënt in zijn eigen genezingsproces.
Lasertherapie verbetert de doorbloeding in het gebied dat behandeld wordt. De aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen, en de afvoer van afvalstoffen, neemt toe. Het stimuleert het lymfesysteem waardoor oedemen en vochtophopingen sneller afnemen. Het versterkt het immuunsysteem en bevordert de productie van endorfines (lichaamseigen pijnstillers).
Ook bij chronische klachten, waar andere behandelingsmethoden nauwelijks nog effect hebben, geeft lasertherapie vaak goede resultaten. Meestal zijn dan meerdere behandelingen noodzakelijk. Laserbehandeling kan prima gecombineerd worden met andere therapieën, om zo een nog beter effect te bereiken.
Deze behandelingsmethode wordt al sinds 1970 door artsen en fysiotherapeuten toegepast bij de mens. Nu is de therapeutische laser therapie in onze kliniek ook mogelijk bij uw huisdier! Steeds meer studies tonen het nut van deze behandeling aan.
We weten al heel lang dat licht een positieve bijdrage kan leveren aan de genezing, denkt u maar aan de positieve invloed van zonlicht op vele processen.
Dit nieuwe type laser (CTL Diode laser klasse IV) kan dieper in de weefsels doordringen. Hierdoor zijn de toepassingen enorm uitgebreid.

Gevaren en nadelen van lasertherapie

Aan bijna alle krachtig werkende therapieën zitten ook gevaren. Zo ook aan de laser. Met name het netvlies is niet bestand tegen laserstralen, dus bescherming met een speciale laserbril is noodzakelijk. Ook diegenen die zich in het directe zicht van de laser bevinden moeten hun ogen beschermen.
Aangezien laserlicht de cellen activeert is het niet raadzaam tumoren te bestralen met laserlicht.
Wanneer op deze punten gelet wordt, is laserbehandeling een veilige therapie.

Praktische uitvoering

Uiteraard zal eerst tijdens een consult de diagnose worden gesteld. Hierbij kan ingeschat worden in welke mate lasertherapie een positieve bijdrage aan de genezing of verlichting van de klachten kan hebben. Het behandelingsinterval ligt rond de 1-7 dagen. Het aantal behandelingen kan sterk variëren, van een éénmalige behandeling tot driemaal per week gedurende een aantal weken. Een laserbehandeling duurt circa 5-15 minuten per keer en kan op afspraak gedaan worden. De patiënt kan daarna direct weer mee naar huis.

Op de website van LiteCure kunt u uitgebreide informatie vinden met video’s van behandelingen: http://www.companiontherapy.com